Nasza oferta

Usługi ładowarką teleskopową

JCB 535-95 o udźwigu 3,5 tony i wysięgu 9 metrów wyposażoną w osprzęt:

 • łyżkę,
 • widły
 • oraz kosz.
 • załadunek materiałów sypkich
 • załadunek materiałów przestrzennych (zboża, zrębki, kora, trociny, słoma)
 • zwyżka, demontaż i montaż płyt drogowych
 • wycinanie drzew
 • załadunek i rozładunek towarów na paletach
 • odśnieżanie w okresie zimowym
 • prace ziemne przy budowie autostrad, dróg oraz parkingów
 • prace ziemne przy budowie i remontach instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych
 • kształtowanie i niwelacja terenu
 • rekultywacja terenu
 • przygotowanie dróg i placów pod położenie kostki brukowej
 • wykopy
 • oraz inne usługi według zleceń

Transport

 • materiałów sypkich
 • materiałów rolnych (zbóż, słomy, siana, ziemniaków itp.)
 • materiałów budowlanych
 • transport węgla
 • wywóz gruzu śmieci
 • Galeria

  Copyright by www.uslugikoparkowedzialdowo.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.